Over KBenergie

KB energie is een particulier initiatief om te

komen tot duurzame energieopwekking, in het

bijzonder voor de gemeente Kaag en Braassem.

Wat vooraf ging: KBenergie is in 2017 ontstaan als een initiatief van leden van het “Duurzaamheidsplatform” van de gemeente Kaag en Braassem. In dat jaar heeft de gemeenteraad subsidie toegekend aan een initiatiefvoorstel van Job Grovenstein voor de oprichting van een energie coöperatie. Samen met Ruud van der Meer is daarna de energie coöperatie KBenergie opgericht. De akte van oprichting is op 2 maart 2018 bij de notaris gepasseerd. Doelstelling: Invulling van de locale maar ook landelijke energiedoelstelling. Bewoners bewust maken van mogelijke energiebesparingen. mogelijkheden onderzoeken en in dien mogelijk realiseren van locale energieopwekking in welke vorm ook haalbaar. Verlagen van de jaarlijkse energiekosten voor onze inwoners.
KBenergie staat voor een duurzame energieopwekking in de gemeente Kaag en Braassem.
Duurzaam gemaakt door RM Electronics
KBenergie
Alles wordt duurzamer met KBenergie.